Innfører ny renovasjonsordning i alle våre kommuner i løpet av året

foto