Obduksjon av død kvinne styrker politiets hypotese