Hjulet til yrkessjåfør hadde løsnet fra dekket

foto