Etterlyser norske venner for å bli skikkelige nordmenn

foto