Oppvarming og varmtvannsbeholderen drar mest strøm

foto