I helga måtte man gå til det drastiske skritt å stenge Gaula for fiske på grunn av høy vanntemperatur. Lørdag steg nemlig vanntemperaturen til over 20 grader.

- Med gårsdagens økte temperaturer, er det ikke lenger forsvarlig å bedrive fiske. Det er fiskevelferden det går på. Det er et regelverk som sier at fisken skal settes tilbake, men det er ikke forenlig med vanntemperaturen vi har nå, uttalte Torstein Rognes i Gaula natursenter til Adresseavisen søndag.

Heldigere stilt

Det er også varmt i orkdalsregionen, men ifølge Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning er det på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å stenge Orkla for fiske.

- Vi er heldigere stilt enn Gaula ogVerdalselva med hensyn til vanntemperatur. I og med at Orkla er regulert og får tilført vann når Kraftverkene i Orkla tapper fra dammene, så blir ikke vanntemperaturen i Orkla så høy. Vannet som tilføres er relativt kaldt, og dermed skal det mer til før vanntemperaturen i Orkla passerer 20 grader. Ved de to målestasjonene vi forholder oss til, så har vanntemperaturen vist henholdsvis 16 og 19 grader. I og med at det er meldt kaldere senere i uka, tror vi ikke det blir aktuelt å stenge. Men vi følger situasjonen nøye, og vi vurderer situasjonen fortløpende, opplyser Krogdahl.

Mens Gaula ble steng så å si uten forvarsel, sier Krogdahl at det uansett ikke vil bli aktuelt å stenge Orkla over natta.

- Av hensyn til fiskerne, vil ei eventuell stenging bli varslet tre-fire dager i forveien.

Lave fangsttall

Så langt i sesongen er det blitt fisket i overkant av 11 tonn i Orkla, og årets fangstsesong vil ikke gå inn i historiebøkene blant de beste. Og ifølge Krogdahl må været ta skylda for det.

- Årets sesong har vært helt spesiell. Varmen ga oss såkalt sensommerelv allerede i juni. I juni skal elva være stor og kald, men i år var den lita og varm. Slike forhold gjør fisken var og lite bitevillig. Normalt skulle vi ha ligget over 15 tonn ved utgangen av juli, mens resultatet viser i overkant av 11. Men de helt spesielle forholdene tatt i betraktning, så synes jeg fangsten har vært relativt bra, oppsummerer Krogdahl.