Denne sommeren må det også være kontroll på fjellfolket

foto