Nedgang i beltebruken i buss – nå blir det nye kontroller

foto