Stort engasjement for historien – rundt 200 har sendt innspill