- Det jobbes kontinuerlig hver dag. Vi er i rute. Dette skal vi klare, sier Arne Asphjell som er imponert over engasjementet til dugnadsarbeiderne.

Ønsker seg stein

Akkurat nå trenger de hjelp fra folk i hele distriktet for å samle stein til løsmuren, eller tørrmuren, som paviljongen skal stå på.

- Vi ønsker oss stein fra hele distriktet. På denne måten kan vi forene distriktet i muren, slik at flest mulig får et eierskap til paviljongen, sier Asphjell.

Arbeidet med å bygge muren er i gang, og de har blant annet sikret seg jaspis fra Løkken Verk.

- Vi ønsker oss stein fra alle Orkland-kommunene, Skaun, Hemne, Rennebu og Rindal og andre kommuner i området. Slik kan folk senere kjenne igjen stein fra blant annet Sølberget, Solsjøbygda og Omnsfjellet i muren, sier Asphjell og understreker at det finnes knapt grenser for hvilke steiner folk kan komme med; runde, avlange, hvite og svarte.

- Vi tar også ukurante steiner, slår han fast.

Les også: Thamspaviljongen – dag for dag

Portalen på plass

Det var ellers en skikkelig milepæl da portalen til paviljongen kom på plass denne uka.

- Det var portalen som var utslagsgivende for at paviljongen i det hele tatt kom til Orkdal, sier Asphjell og minner om turen til Olav Sigurd Kvåle og søskenbarnet Sigrid Stenset da de dro til USA for å se bygget som bestefaren deres, Peder Kvaale, hadde laget portalen til.

Det er en kjent historie at de to ble så betatt av det majestetiske byggverket som sto i fare for å forfalle i Little Norway i Wisconsin, at de satte i gang arbeidet med å få bygget hjem igjen til Orkdal hvor det hadde utvandret fra.

I ettertid er flere blitt betatt av både portalen og stemninga rundt paviljongen som nå reises sentralt på Orkanger.

- Portalen har nok vært utslagsgivende for engasjementet hos mange, sier Asphjell som håper at riktig mange går på steinjakt for å gi et bidrag til løsmuren.

Dag for dag

- Følg byggingen av Thamspaviljongen, dag for dag.

ST har fulgt byggingen av Thamspaviljongen siden slutten av mai.

Etter hver arbeidsdag er det blitt – og vil det bli – tatt bilder av paviljongen, slik at våre lesere kan følge med på reisen til den ferdigstilles i september.

Historia

Thamspaviljongen har en lang historie, helt siden M. Thams & co. i 1892 fikk i oppdrag å bygge kopi av ei norsk stavkirke som skulle brukes som norsk paviljong under verdensutstillinga i Chicago i 1893. Paviljongen, eller The Norway Building, som den ble kalt, ble bygget på Strandheim Brug på Orkanger. Frem til den ble revet for å fraktes tilbake til Orkanger, var den den eneste bygningen som var bevart i sin opprinnelige form fra verdensutstillinga i 1893.

Fra 1936 og til 2015, sto den i innvandrermuseet Little Norway i Wisconsin, men sommeren 2015 ble den fraktet tilbake til Orkanger, hvor den nå bygges opp igjen, bit for bit, akkurat slik den sto i Chicago i 1893.

Her kan dere se nye bilder hver dag.