De er begge krigsbarn og har opplevd langt verre kriser enn korona