Politiet, Statens vegvesen og Tollvesenet gjennomførte torsdag en storkontroll ved Kallfossen på E39 mellom Orkanger og Børsa.

Kontrollen startet i 09-tida og pågikk fram til cirka klokka 13.30, kun avbrutt av lunsj. All trafikk i sørgående retning (mot Orkanger) ble stoppet.

Her er resultatene:

* Totalt 400 bilister ble kontrollert.

* Ingen ble tatt for ruskjøring (narkotika eller promille).

* Én sjåfør fikk et forenklet forelegg for brudd på toll-loven (hadde med seg for mye av et eller annet).

* To sjåfører fikk gebyr for at de fortsatt kjørte med piggdekk.

* To fikk bruksforbud inntil manglerpå kjøretøy var reparert. Ved begge tilfellene ble dette ordnet på stedet.

* To biler ble avskiltet på grunn av begjæring om avskilting (årsak kan være ikke betalt veiavgift eller manglende forsikring).

- Vi er godt fornøyd med kontrollen, spesielt at ingen ble tatt i ruspåvirket tilstand. Jeg vil også nevne at publikum tok godt imot oss, oppsummerer Arnt Johansen, politiførstebetjent ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

STs journalist ble også testet. Og som alltid; edru på jobb. Foto: Politiet