Ola Lilleholt bekrefter at Jon Brønstad er rammet av harepest.

- Det er mange år siden siste gangen jeg har vært borti tilfeller med harepest. Det er en såpass sjelden sykdom, at det finnes ytterst få rapporter om den. I 2004 undersøkte jeg en del tilfeller som lignet på det, men som ikke ble bekreftet i blodprøveanalysene, sier Ola Lilleholt, kommunelege i Rindal.

Lilleholt opplyser at bakterien Francisella tularensis er i familie med bakterien som utløste pestepidemien svartedauen i Norge i 1349.

- Også symptomene for harepest ligner på symptomene for svartedauen. Det er to virkemåter. Enten blir det betennelse i lymfeknuter - som kommer ved smitte gjennom hud, eller lungebetennelse, som er smittet via innånding av bakterien. Men ved bruk av antibiotika er dette ingen farlig infeksjon. Jeg kan ikke huske verken å ha hørt eller sett at noen har omkommet som følge av harepest, sier Ola Lilleholt.

18 personer i fjor

Kommunelege Gunnar Ianke i Orkdal forteller at det med jevne mellomrom kommer tilfeller av harepest.

- Det rammer gjerne jegere. I Orkdal har vi hatt et par tilfeller det siste halvåret. Sammen med de tilfellene ST presenterer, kan mye tyde på at det har vært et år med mange dyr smittet av harepest i regionen, sier Ianke, som innrømmer at enkelte tilfeller kan bli forbigått, nettopp på grunn av sjeldenheten av infeksjonen.

På landsbasis ble 18 personer smittet i 2004.