Får krass kritikk for håndteringen av to byggesaker

foto