– Jeg var kanskje en rakkerunge. Jeg har blitt veldig snill nå, da

foto