— Det er mange som har mye å lære av Orkland

foto