Fremmer en yrkesvei: – En kjempemulighet til å sette fokus