Tegnet hakekors på butikkvegg: Vil ha beskjed om større ansamlinger av ungdom