Innbrudd i kontorbrakke: – Stjålet flere mobiltelefoner