Kartlegger alle som er på arbeid: – Folk tør stille seg under lupen

foto