Måtte klatre opp bratt fjellskrent for å slokke brann etter lynnedslag

foto