– Vi gikk noen runder med kommunen, mattilsynet og skatteetaten

foto