Folk må fortsatt vente på det store friluftsområdet