Fem viltpåkjørsler i løpet av et døgn - fikk knust frontrute etter møte med elg