Feiret 150 år - første innskyter satte inn 50 spesidaler

foto