Bør de siste «åkerlappene» bli næringsareal? - Jeg registrerer at det er kommet innspill på dette

foto
Øverst i bildet ses det lille landbruksarealet mellom Norsk kylling og E39, og som det kan bli aktuelt å omregulere til næring. Dronebildet er tatt før kyllingfabrikken ble reist. Foto: Pro Invenia