37 søkte om støtte - disse får nei av kommunedirektøren