Får ha søndagsåpen butikk på grunn av «større hendelse»

foto