Kjøpt inn vanntank i tilfelle uheldige hendelser

foto