- Vi fryktet at det ville bli få hester meldt, fordi kommende totokjøring på Leangen er flyttet fra mandag til søndag. Vi er positivt overrasket og svært glad for at så mange hesteeiere har valgt å melde til lokalkjøringa i Orkdal Tråvpark. Det er Elin Flataune som sier dette. Lederen for et engasjert Børsa & Skaun Traverlag, som har klart å mobilisere mye foran årets skaunakjøring. Dette blir slett ikke noen b-kjøring i forhold til tidligere år, sjøl om det er kjøring på Leangen dagen etter.

Gjør vårt beste

Æresløpet