Endrer ikke anbefalingene selv om Trondheim skjerper inn

foto