20 tråkket for hardt på gassen: – Èn nektet å ta imot bota