Raidet bolig, kjellerbod og en postkasse: Begrenset med «utbytte»