Sprengkulde og is hindret dem å hente vann i elva

foto