- Det er nå flertall i kommunestyret for at det bør settes en strek over advarselen til Anna Krogstad, og hun bør få en unnskyldning.

Det var Pensjonistpartiets Torstein Larsen som uttalte dette da formannskapet onsdag behandlet Fylkeslegens tilsynsrapport om Orkdal helsetun.

- Burde fått diplom

Larsen viste til den skriftlige advarselen som plasstillitsvalgt ved Orkdal helsetun, Anna Krogstad, ble gitt etter at hun på et møte høsten 2015 hadde lest opp et brev på vegne av 25 ansatte.

Blant det som ble tatt opp av de ansatte og Krogstad, var at beboere ikke kom seg på do i tide, at de ble lagt tidlig og at de ikke fikk i seg nok mat og drikke på grunn av at ansatte ikke hadde nok tid til å hjelpe dem.

- Fylkeslegens anmerkninger er i hovedsak det samme som denne tillitsvalgte leste opp på møtet. Det er riv, ruskende galt at det ble truet med oppsigelse. Advarselen ble gitt på et syltynt grunnlag, og den bør trekkes. Krogstad burde i stedet fått diplom, sa Larsen som sammen med Ap, SV og Småbylista nå er i flertall i kommunestyret i denne saken.

Fylkeslegen uttalte i forrige uke at han var skuffet over at man ikke hadde kommet lenger ved Orkdal helsetun, etter flere år med fokus på forhold ved institusjonen.

Hovedutfordringer

Fylkeslegens tilsynsrapport var satt opp som en orienteringssak i formannskapet onsdag, og det var rådmann Ingvill Kvernmo og enhetsleder Sissel Høydal som orienterte.

Kvernmo startet med å trekke fram det hun mener er helsetunets hovedutfordringer: økonomistyring, sykefravær og kvalitet.

- Det er pårørende og brukere som ikke er fornøyd, og det er enkelte ansatte som ikke er trygg på den faglige standarden, sa Kvernmo til punktet om kvalitet. Hun la til at det nå jobbes med dette.

- Respekt, trygghet og livsglede

Det skjer blant annet gjennom helsetunets forbedringsprogram, som Sissel Høydal fortalte litt mer om; blant annet at dette er et program der man ser perspektivet til brukerne, de ansatte og de pårørende.

Høydal trakk fram at brukerne ved helsetunet skal ha tillit til tjenesten, de skal oppleve respekt, trygghet og livsglede. De ansatte skal føle at de blir sett av sin leder, de skal få mulighet til faglig utvikling, de skal få konstruktive tilbakemeldinger, ha en god rolleforståelse og det skal være et godt arbeidsmiljø.

- Mye å gå på

Så kom hun inn på pårørendeperspektivet:

- Pårørende skal føle seg velkommen. Det handler om en så enkel ting som å by på en kopp kaffe og et kaffebrød. Det betyr så mye, og koster så lite. Og så skal de ha god informasjon, og her har vi mye å gå på. Vi må også se på de pårørende som en ressurs, og der har vi også mye å gå på, sa Høydal som også kom inn på Fylkeslegens merknad om at Orkdal helsetun bør jobbe mer for å involvere pårørende.

- Det er jeg helt enig i. Vi kan jobbe mye, mye tettere sammen med pårørende.

Leder for hovedutvalget, Oddbjørn Almli, fulgte orienteringa og debatten fra tilhørerplass.

- Ønsker åpenhet

Ingvill Kvernmo berørte det samme, og hun la vekt på hvor viktig det er at man også er åpen for kritikk.

- Enkelte pårørende er mer på. Da hender det at man av og til trekker seg unna og går i forsvar, i stedet for å komme den pårørende i møte. Vi prøver ikke å koste noe under teppet, men ønsker mer åpenhet. Vi har alle det samme ønsket: Det skal være godt å bli gammel i Orkdal og på Orkdal helsetun.

Kompetanseproblem

Fylkeslegens største bekymring når det gjelder Orkdal helsetun, er utfordringene med å rekruttere tilstrekkelig kompetanse. Dette er et problem som gjelder for svært mange kommuner.

- Dette er absolutt ei bekymring. Jeg har mange ansatte som vil utdanne seg til sykepleier, sa Høydal som ønsker ei desentralisert sykepleierutdanning, noe det jobbes for å få til.

Tidlig legging

Høydal kom også inn på dette med at enkelte beboere blir lagt for natta klokka 17.

- Ingen må legge seg mot sin vilje. Men når man er 97 og 98 år, og har sittet oppe siden ni, ønsker man gjerne å legge seg tidlig. Men samtidig tar jeg på alvor det Fylkeslegen sier om aktivisering.

Høydal la ikke skjul på at helsetunet har en vei å gå når det gjelder å aktiviser brukerne:

- Det er blitt mer fokus på dette i forbindelse med livsgledesertifiseringa, men vi har enda mer å gå på. Vi skal blant annet ha møte med fysio- og ergoterapeuter den 15. juni for å se på hvordan vi kan bedre dette.

Skuffelse blant politikerne

Etter orienteringa ble debatten sluppet løs, og opposisjonsleder Finn Hoff oppsummerte sin reaksjon med å si at han jeg lei seg.

- Jeg hadde ikke den ringeste anelse om hva som ville komme før jeg leste det i avisa. Umiddelbart følge jeg meg lurt, for mitt inntrykk var at det gikk bra på helsetunet. Vi er blitt oppfordret til å gi helsetunet tid til å få ting på stell, og det tok vi oss ad notam. Vi stilte derfor ingen spørsmål ved at det i kvartalsrapporten kom fram at det hadde vært 92 alvorlige og svært alvorlige avvik. Jeg trodde vi hadde kommet et skritt videre. Men da jeg leste ST, følte jeg at vi hadde gått to skritt tilbake. Jeg blir lei meg, for jeg føler at jeg sitter her og har ansvar for dette, sa Ap-politikeren.

Medisinering

Torstein Larsen (Pensjonistpartiet), som er en del av flertallsgruppa, har tidligere uttalt i ST at han ble både skuffet og forbannet da han fikk informasjon om tilsynssaken via ST forrige onsdag. Larsen kom i formannskapet med et spark til dem som kritiserer ST for å skrive om kritikkverdige forhold ved Orkdal helsetun.

- Det sies at det er leit for de ansatte, men vi skal være glad vi har ei avis som skriver om dette.

Berit Westrum Johansen (Småbylista) tok opp et annet forhold i Fylkeslegens rapport:

- 45 prosent går fast på medisiner som ikke skal brukes over tid – medisiner som kan føre til demens, sa Johansen som samtidig ga Larsen støtte i ønsket om at advarselen til Krogstad må trekkes.

- Ikke balansert

Varaordfører Jørgen Indergård medga at også han ble skuffet da han ble kjent med Fylkeslegens rapport.

- Men en rapport gir ingen balansert framstilling. Den fokuserer på det som ikke fungerer. Jeg vil påstå at 98–99 prosent av det som skjer ved Orkdal helsetun, er bra, sa Indergård som også mente det var helt ok å legge folk klokka 17 om det er det de ønsker.

- Jeg legger meg også klokka 17 når jeg er i dårlig form. Vil de legge seg klokka 17, må de få lov til det. Jeg tror det skjer veldig sjelden.

- Ikke greit

Ordfører Oddbjørn Bang var opptatt av at det blir rettet opp i det som Fylkeslegen har bemerket.

- Det som kommer fram i rapporten, er ikke greit. Vi har et stort ansvar for at de som bor på Orkdal helsetun har det bra, og det er viktig at det blir rapport til hovedutvalget om hvordan avvikene blir lukket. Jeg tror vi alle er lei oss på grunn av denne saken.