Fem ganger har krig hindret dem i å feire nasjonaldagen, den sjette gangen var det et virus