Alle har en verdi, enten det er i vedstabelen eller i samfunnet vårt.

foto