Stor kartlegging: ST-kommuner tar ikke vare på naturen