Gravde ned urene og ustabile masser

Det er på dette asfaltområdet ved Orklahallen at kommunen har gravd ned mikrosilika, som har skapt utfordringer med å få reetablert skateparken. Foto Anders Aasegg Morken