55 av 173 tunge kjøretøy hadde feil eller mangler

foto