Avviser krav om erstatning. Mener tiltaka var gode nok

foto