Meråker går nå foran og lyser vei for andre norske kommuner når det kommer til smarte energibesparende grep. Når kommunen nå har gått i gang med å skifte ut gatelysarmaturer, så velger kommunen å skrote de gamle glødelampearmaturene og erstatte disse med moderne ledlysarmaturer. I løpet av høsten skal Meråker, som den første kommunen i Trøndelag, ha skiftet ut og erstattet alle de 310 gamle armaturene med ledlysarmaturer. Ved å gjøre dette vil kommunen få redusert strømforbruket til gatelys med mellom 80 og 90 prosent, og man regner med å ha spart inn investeringskostnadene i løpet av fem år.

Anders Aasegg Morken Foto: Silje Asbjørnsen, ST

Meråker er den første kommunen i landsdelen til å gjøre et slikt grep, så kan Orkdal fort bli den neste. Da ST gjorde kommuneledelsen i Orkdal oppmerksom på det man nå gjør i Meråker, var enhetsleder Ivar Lillery rask med å slå fast at han vil besøke Meråker for å høste erfaring. Samtidig slår ordfører Oddbjørn Bang fast at en slik utskifting av kommunale gatelys er noe han ønsker Orkdal skal få satt i gang så raskt som mulig. Årsaken er at man med ledlys vil spare mye penger, pluss at man vil kunne øke trafikksikkerheten, ikke minst for myke trafikanter. Ledlys kan nemlig styres digitalt via en PC, og man kan derfor styre lysstyrken og dermed også energibruken etter behov. Man kan for eksempel redusere lysmengden til ned mot 20 prosent langs svært oversiktelige strekninger, mens man samtidig kan sette lysstyrken på 100 prosent ved veikryss og fotgjengeroverganger.

Orkdal kommune brukte i fjor 844 000 kroner til veibelysning i fjor. Ved å skifte ut til ledlys, vil man årlig kunne spare 700 000 kroner i strømutgifter, penger som i stedet vil kunne brukes på andre tjenester til innbyggerne. I tillegg vil man over tid spare store summer på vedlikehold, da et ledlys har 15 til 30 ganger så lang levetid som ei glødepære. En utskifting av samtlige armaturer i Orkdal vil beløpe seg til nærmere ni millioner kroner. Med tanke på den årlige besparelsen på strøm og vedlikehold, sier det seg selv at dette vil være en god investering da et lyspunkt med ledlys vil ha ei levetid på rundt 30 år.

Orkdal kommune fortjener ros for å reagere raskt på gode ideer som vil komme lokalsamfunnet til gode. En annen ting er at denne saken er et godt eksempel på at det er mye penger å spare også i det offentlige ved å gjøre endringer. I ei tid hvor kommuneøkonomien generelt er presset, kan det være lurt å lete etter flere slike «gode ideer».