Har kjøpt personlige bilskilt for 17,5 millioner kroner