Planlegger over 200 boliger i sentrum: – Det er mange brikker i et stort spill

foto