Kontroll ved skole: – Tre førere fikk et muntlig pålegg