Foreslår 51 områder hvor det tillates spredt boligbygging - én sak fikk dem til å tenke annerledes

foto