Avskiltet på stedet: – Mannen ville ikke avgi forklaring