Har åpnet butikk på to steder uten å lykkes: - Farvel, Orkanger

foto