– Vi mangler ressurser til å bekjempe pukkellaksen

Denne pukkellaksen ble fanget i Snildalselva søndag i forrige uke. Foto: Privat