– Vi mangler ressurser til å bekjempe pukkellaksen

foto