Foreslår å ta fra Klatrehallens fond for å utrede golfbane

foto